HÅLLBARHETSPOLICY

Att utveckla vår samhällsbyggnadssektor för ett mer hållbart, klimatsmart och inkluderande samhälle är Plan Bs mission. Vår verksamhet ger oss stora möjligheter att påverka hur vår byggda miljö planeras, uppförs, förvaltas och avvecklas – det är vår skyldighet och vår vilja att i så stor utsträckning som möjligt driva och främja ett hållbart förhållningssätt i vår bransch och omvärld.

 

  • En fantastisk arbetsplats uppnår vi när vi är engagerade som individer och när vi brinner för att utveckla vår kund – därför ska våra tjänster främja en förbättrad resursanvändning och en inkluderande social miljö.

 

  • Hållbarhetsaspekter är direkt integrerade i vårt arbetssätt och kunderbjudande. Hos oss har vi en bred medvetenhet om hållbarhetsfrågor och dessa relaterar direkt till bolagets värderingar och mål.

 

  • Vi arbetar långsiktigt med ständiga förbättringar av oss själva, våra lokaler och våra tjänster. Med stöd av vårt kvalitetsledningssystem följer vi lagar, förordningar och andra regelverk.

 

  • Vi bidrar aktivt till andras hållbarhetsarbete genom att aktivt dela med oss av våra lärdomar, genom att engagera oss i intresseorganisationer, aktivt delta i välgörenhetsprojekt och utbilda våra kunder i långsiktigt hållbarhetsarbete.

 

  • Vi klimatkompenserar och redovisar våra utsläpp till följd av energianvändning, användning av förbrukningsmaterial och resor i tjänsten. Vi arbetar för att bli klimatneutrala.

 

  • I alla våra inköp prioriteras produkter med bra miljöprestanda och som tillverkats under bra arbetsförhållanden.

 

  • Vi skapar en jämställd organisation med en mångfald som ska spegla samhällets

 

  • En sund och hållbar livsstil för våra medarbetare och är en nyckel till företagets framgång och till nöjda kunder.

 

  • Ett jämlikt-, tryggt och inkluderande klimat präglar våra relationer och uppdrag.

 

  • Vi arbetar i uppdrag som är miljöetiskt korrekt utifrån vår syn på hållbarhet.

 

Hur policyns avsiktsförklaring och riktlinjer kvantifieras och blir en komponent i vårt dagliga arbete beskrivs i vår Hållbarhetsplan. Hållbarhetsplanen innehåller våra mål och dessa följs upp årligen och redovisas. Dessa dokument har tagits fram för oss själva och våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.  

 

 

 

Plan B Services AB/Plan B BIM AB                                     ————————————–

Antagen av styrelsen                                                        Ort Datum